понедељак, 02. јун 2014.

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/16. годину

У оквиру области "Изборни и факултативни предмети", налазе се и два наша програма:Оба програма подржана су од стране Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево и са њиховом реализацијом може да се крене почев од 1. септембра 2014. године.