Контакт

Сања Недељковић, координатор програма.
Контакт телефони: 026/619-906, 062/788-718.
Е-пошта: snedeljkovic@rcsmed.edu.rs

Милош Јелић, аутор и реализатор програма.

Контакт телефон: 064/1678-630.
E-пошта: milosjelic@oshrs.edu.rs

Mилан Милошевић
, реализатор програма.

E-пошта: milanmilosevic@oshrs.edu.rs


Нема коментара:

Постави коментар